بایگانی برچسب ها: فهرست شخصیت های شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – بیطقون

 خردمند را بیطقون بود نام – یکی رای زن مرد گسترده کام نام : بیطقون دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : اسکندر ملیت : یونانی توضیحات شخصیت : بیطقون در شاهنامه نام وزیر دانا و خردمند اسکندر است. بر مبنای توصیف شاهنامه، گاهی قیصر او را به تدبیر و چاره گری بر […]

شخصیت های شاهنامه – بنداه

سر سندیان بود بنداه نام – سواری سرافراز با رای و کام نام : بنداه محل مرگ : منطقه سند بدست اسکندر دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : اسکندر توضیحات شخصیت : بُنداه در شاهنامه نام پادشاه سند است، که اسکندر، تمام مال و اموال و دارایی‌های او را از […]

شخصیت های شاهنامه – بادان

چو بادان پیروز و چون شیر زیل – که با داد بودند و با زور پیل نام : بادان یا بادان پیروز منصب بادان : مرزدار ایران در زمان خسروپرویز دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : ایرانی وابستگان : پدر بادان : پیروز توضیحات شخصیت : بادان یا باذان، […]

شخصیت های شاهنامه – ایزدگشسپ

دگر آنکه نامش بد ایزدگشسپ – کز آتش نه برگاشتی در تگ اسپ نام : ایزدگشسپ نام های دیگر ایزد گشسپ : ایزدگشسب ، آذرگشسپ دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : ایزدگُشَسپ یا آذرگشسپ که به صورت ایزدگشسب و آذرگشسب هم نوشته شده‌است، […]

شخصیت های شاهنامه – ارژنگ دیو

سپرد آنچ دید از کران تا کران – به ارژنگ سالار مازندران نام : ارژنگ دیو محل مرگ ارژنگ دیو : مازندران به دست رستم ویژگی‌های ارژنگ دیو : سردار دیو سپید ملیت : ایرانی دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان خلاصه شخصیت : ارژنگ دیو در داستان هفت خوان رستم در […]

شخصیت های شاهنامه – منشور

همان پیش منشور و خاقان چین – بزرگان و گردان توران زمین نام : منشور دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : تورانی توضیحات شخصیت : منشور از بزرگان تورانیان است که در نبرد با کیخسرو همراه خاقان چین بود. لیست اشعار : داستان خاقان چین

شخصیت های شاهنامه – گلباد جنگی

چو هومان و لهاک و فرشیدورد – چو کلباد و نستیهن آن شوخ مرد نام : گلباد جنگی نام های دیگر : کلباد دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید :  کیانیان ملیت : تورانی توضیحات شخصیت : گلباد یا کلباد سردار تورانی است که در جنگ های افراسباب در برابر کیخسرو حضور داشت. لیست […]

شخصیت های شاهنامه – گرزم

نام : گرزم نام های دیگر : کرزم، قَرزْم، کردم محل مرگ گرزم : جنگ هفت دلاوران بدست گیو دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : تورانی توضیحات شخصیت : پهلوانی تورانی، که در نبرد هفت‌دلاوران به فرماندهی رستم، با گُرگین میلاد او را با نیزه‌ای بر خاک […]

شخصیت های شاهنامه – گرشاسپ جم

چپ لشکرش را بگرشاسپ داد – ابر میمنه سام یل با قباد نام : گرشاسپ دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : گرشاسپ از پهلوانان مقدم شاهنامه بوده و در زمان فریدون او در کنار معدود پهلوانانی چون شاپور، سام‌نریمان و قارن‌رزم‌زن یاد می‌گردد. لیست اشعار : بخش […]

شخصیت های شاهنامه – کی پشین

نخستین چو کاووس باآفرین – کی آرش دوم و دگر کی پشین نام : کی پشین نام های دیگر : در اوستا کَوْی پیسینَ، در پهلوی: کَی‌پیشین دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به فریدون می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدر کی پشین : کیقباد […]

شخصیت های شاهنامه – کی آرمین

چهارم کجا آرشش بود نام – سپردند گیتی به آرام و کام نام: کی آرمین نام های دیگر : همچنین در برخی از نسخه‌ها بجای آرمین، آرش آمده است دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به فریدون می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدر  کی آرمین […]

شخصیت های شاهنامه – کی آرش

نخستین چو کاووس باآفرین – کی آرش دوم و دگر کی پشین نام : کی آرش نام های دیگر : کیارش دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به آبتین می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدر کی آرش : کیقباد برادران کی آرش : کیکاووس کی آرمین […]

شخصیت های شاهنامه – گهارگهانی

چغانی چو فرطوس لشکر فروز – گهارگهانی گو گردسوز نام : گهارگهانی دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : تورانی توضیحات شخصیت : گهارگهانی سرداری تورانی است که در نبردهای تورانیان با ایرانیان شرکت داشت در شاهنامه بعنوان سردار و پهلوان دلاور توران نام برده شده است. او در […]

شخصیت های شاهنامه – کاتی

چو کاموس و منشور و خاقان چین – چو بیورد و چون شنگل بافرین نام : بیورد نام کامل : بیورد کاتی دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان منصب بیورد : سردار ملیت : تورانی توضیحات شخصیت : بیورد در جنگ هماون، در سپاه خاقان‌چین است. جنگ کاموس و […]

شخصیت های شاهنامه – کنارنگ ( دیو )

کنارنگ دیوی نگهدار اوی – همه نره دیوان به فرمان اوی نام : کنارنگ محل مرگ کنارنگ : مازندران خوان هفتم رستم بدست رستم دستان دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : از دیوان مازندران توضیحات شخصیت : در شاهنامه کنارنگ دیوی است که  محافظ و نگهبان دیو سپید معرفی می […]

شخصیت های شاهنامه – کنارنگ

کنارنگ دیوی نگهدار اوی – همه نره دیوان به فرمان اوی نام : کنارنگ محل مرگ کنارنگ : مازندران خوان هفتم رستم بدست رستم دستان دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : از دیوان مازندران توضیحات شخصیت : در شاهنامه کنارنگ دیوی است که  محافظ و نگهبان دیو سپید معرفی می […]

شخصیت های شاهنامه – کلاهور

سواری که نامش کلاهور بود – که مازندران زو پر از شور بود نام : کلاهور دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان لقب های کلاهور : سردار دیوان ملیت : مازندرانی توضیحات شخصیت : از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری مازندرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی. هنگامی که رستم بعنوان […]

شخصیت های شاهنامه – کروخان ویسه نژاد

ز کار منیژه دلش خیره ماند – قراخان سالار را پیش خواند نام : قراخان ملیت : تورانی تبار : تبار پدری به ویسه می رسد دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان توضیحات شخصیت : قراخان از سرداران تورانی است و بسیار نزدیک و مشاور افراسباب در نبرد با نوذر این […]

شخصیت های شاهنامه – کرکوی

نام : کرکوی محل مرگ کرکوی: در میدان نبرد به دست سام نریمان دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان تبار : تبار پدری به سلم پسر فریدون می رسد ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : کرکوی  نام پهلوانی تورانی که نبیره ٔسلم بوده است  و بنابه روایت شاهنامه […]

شخصیت های شاهنامه – کالو

نام : کالو دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت: تورانی توضیحات شخصیت : از شخصیتهای شاهنامه، نام سرداری تورانی در سپاه افراسیاب تورانی

شخصیت های شاهنامه – کاکوی

 چو بشنید کاکوی آواز من – چنان زخم سرباز کوپال من نام : کاکوی محل مرگ کاکوی : نبرد منوچهر با سلم بدست منوچهر دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان تبار : تبار پدری به ضحاک می رسد ملیت : تازی توضیحات شخصیت : قارن پس از این پیروزی به […]

شخصیت های شاهنامه – کافور

چو بان و چو کافور و چون مشک ناب – چو عود و چو عنبر چو روشن گلاب نام : کافور دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : تورانی لقب های کافور : پادشاه قلعه بیداد توضیحات شخصیت : بنا بر شاهنامۀ فردوسی ، فرمانروای آدم خوار شهر بیداد، در […]

شخصیت های شاهنامه – قراخان

ز کار منیژه دلش خیره ماند – قراخان سالار را پیش خواند نام : قراخان ملیت : تورانی تبار : تبار پدری به ویسه می رسد دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان توضیحات شخصیت : قراخان از سرداران تورانی است و بسیار نزدیک و مشاور افراسباب در نبرد با نوذر این […]

شخصیت های شاهنامه – فرطوس

 سر سرفرازان و فرطوس نام – برآرد ز گودرز و از طوس کام نام : فرطوس ملیت : تورانی دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان توضیحات شخصیت : مبارزی است از لشکر افراسیاب و ضابط چغان بوده که موضعی است از ترکستان. لیست اشعار : داستان کاموس کشانی داستان خاقان […]

شخصیت های شاهنامه – فرغاز

نام : فرغاز ملیت : تورانی دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان توضیحات شخصیت : فرغاز از سرداران تورانی است.

شخصیت های شاهنامه – غرچه

چو سگسار غرچه چو شنگل ز هند – هوا پردرفش و زمین پر پرند نام : غرچه ملیت : تورانی دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان توضیحات شخصیت : نام یکی از متحدین افراسیاب که با ایرانیان جنگید و سرنوشت  او به طور مفصل در داستان کاموس کشانی آمده است […]

شخصیت های شاهنامه – طورگ

پذیره شدش نامداری بزرگ – کجا نام او بود جنگی طورگ نام : طورگ دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : تورانی توضحات شخصیت : دلاوری تورانی از فرماندهان سپاه افراسیاب تورانی لیست اشعار : داستان سیاوش – بخش ۸ اندر ستایش سلطان محمود

شخصیت های شاهنامه – شیدوس

پس پشت شیدوش یل با درفش – زمین گشته از شیر پیکر بنفش نام : شیدوش دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای ، پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان ، کیانیان تبار : تبار پدری به کشواد ویژگی‌های شیدوش : پرچم دار سپاه گودرز ملیت : ایرانی وابستگان : پدر شیدوش : گودرز برادران […]

شخصیت های شاهنامه – شیداسپ

پس آزاده شیدسپ فرزند شاه – چو رستم درآید به روی سپاه نام : شیدسپ محل مرگ شیدسپ : بدست ترکان در جنگ اول گشتاسپ با ارجاسپ دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به لهراسپ می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدر شیدسپ : گشتاسپ برادران […]

شخصیت های شاهنامه – سنجه

ز دیوان به پیش اندرون سنجه بود – که جان و تنش زان سخن رنجه بود نام : سنجه ریشه و معنای نام سنجه : کوتاه شده سپنجکره یا سپنجغره در پهلوی spanjarus(سپنجروش) یکی از دیوان خشکسالی است محل مرگ سنجه : در مازندران بدست رستم دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : […]
عنوان ۳ از ۱۲«۱۲۳۴۵ » ۱۰...آخر »