بایگانی برچسب ها: فهرست شخصیت های شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – سزان

نام : سزان توضیحات شخصیت : سزان یکی از سرداران تورانی است

شخصیت های شاهنامه – سرو یمن

چنین گفت کاین شهریار یمن – سر انجمن سرو سایه فکن نام : سرو نام های دیگر : سرو شاه یمن دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان ملیت : تازی وابستگان : دختران سرو : آزاده، آرزو ، سهی که به همسری پسران فریدون در می آیند توضیحات شخصیت : سرو شاه […]

شخصیت های شاهنامه – ساوه

یکی خویش کاموس بد ساوه نام – سرافراز و هر جای گسترده کام نام : ساوه دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : کشانی توضیحات شخصیت : ساوه از دلاوران کشانی که همراه کاموس برای حمایت و پشتیبانی افراسباب برای نبرد با ایرانیان آمده بود او بدست رستم […]

شخصیت های شاهنامه – ریو ( پسر کاووس )

درفشی پلنگست پیکر گراز – پس ریونیزست با کام و ناز نام : ریونیز معنای نام ریونیز : نابودکننده نیرنگ محل مرگ ریونیز : قلعه کرات چرم در حین نبرد با فرود سیاووش دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به منوچهر می رسد ملیت : ایرانی همسر […]

شخصیت های شاهنامه – ریو ( داماد طوس )

درفشی پلنگست پیکر گراز – پس ریونیزست با کام و ناز نام : ریونیز معنای نام ریونیز : نابودکننده نیرنگ محل مرگ ریونیز : قلعه کرات چرم در حین نبرد با فرود سیاووش دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به منوچهر می رسد ملیت : ایرانی همسر […]

شخصیت های شاهنامه – دیو سپید

 نمایی مرا جای دیو سپید – همان جای پولاد غندی و بید نام : دیو سپید محل مرگ : خوان هفتم در مازندران بدست رستم دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان منصب : سالار دیوان مازندران ویژگی‌های دیو سپید : جادوساز و طلسم کننده ملیت : ایرانی وابستگان : همسر دیو سپید […]

شخصیت های شاهنامه – دموی

نام : دموی توضیحات شخصیت : از پهلوانان تورانی است

شخصیت های شاهنامه – دانشومند

شخصیت های شاهنامه – دانشومند = نام موبدی که تهمیته را برای رستم خواستگاری کرد

شخصیت های شاهنامه – ژنده رزم

چو سهراب را دید بر تخت بزم – نشسته به یک دست او ژنده‌رزم نام : ژنده رزم محل مرگ ژنده رزم : مرز توران و ایران نبرد سهراب با رستم بدست رستم دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به شاه سمنگان می رسد ملیت : تورانی […]

شخصیت های شاهنامه – توابه

گرازه برون آمد و گستهم – ابا برته و زنگه یل بهم نام : برته دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به توابه می رسد ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : برته (بُرته یا بَرته) در شاهنامه مبارزی ایرانی از تبار توابه است که در […]

شخصیت های شاهنامه – پولادوند

چو نستیهن و گرد پولاد را – بفرمود تا ترک سیصد سوار نام : پولاد نام های دیگر : پولاد وند دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان منصب پولاد : سالار لشگر تورانیان ملیت : تورانی توضیحات شخصیت : پولاد (پولادوند)، در شاهنامه نام یار سیاوش در میدان چوگان […]

شخصیت های شاهنامه – بیورسپ

جهانجوی را نام ضحاک بود – دلیر و سبکسار و ناپاک بود نام : ضحاک نام های دیگر ضحاک : آژدی دهاک، دهاک، بیورسپ محل تولد ضحاک : بابل محل مرگ ضحاک : نا معلوم به بند کشیده بدست فریدون در کوه البرز دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان تبار […]

شخصیت های شاهنامه – اولاد

بدان مرز اولاد بد پهلوان – یکی نامجوی دلیر و جوان نام : اولاد دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ویژگی‌های اولاد : راهبر رستم در خوان پنجم تا خوان هفتم توضیحات شخصیت : نام اولاد، ۲۱ بار در شاهنامه آمده‌است اما هویّتش در متن شاهنامه چندان روشن نیست. همین ابهام متنی به […]

شخصیت های شاهنامه – اکوان

جز اکوان دیو این نشاید بدن – ببایستش از باد تیغی زدن نام : اکوان دیو ریشه نام اکوان دیو : بر طبق برهان قاطع، بعضی محققان نام این دیو را محرف اکومان دانسته‌اند که در اوستا Aka-manah به معنای اندیشه پلید آمده‌است و نام دیوی مظهر اندیشه‌های پست و شرارت و نفاق و در مقابل وهومن […]

شخصیت های شاهنامه – اجناس

چو اجناس با ویسه در میمنه – سرافراز هر یک گو یک تنه نام : اجناس دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان، کیانیان ملیت : تورانی توضیحات شخصیت : اجناس سردار تورانی است که در کنار ویسه در جنگ با سپاه ایران شرکت داشت.

شخصیت های شاهنامه – فرهاد

چو طوس و فریبرز و گودرز و گیو – چو رهام و گرگین و فرهاد نیو نام : فرهاد دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ویژگی‌های فرهاد : پهلوان نیرومند، فرمانده سپاه ملیت : ایرانی نشان پرچم ( درفش ) : آهو پیکر توضیحات شخصیت : فرهاد یکی از پهلونان گمنام در […]

شخصیت های شاهنامه – فروهل

چهارم گرازه که راند سپاه – فروهل نگهبان تخت و کلاه نام : فروهل دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : نام فُروهِل اولین بار در شاهنامه در جنگ دوازده رخ برده می شود. وی هماورد  زنگله تورانی می باشد.فروهل چون از دور زنگله را دید کمان برکشید و او […]

شخصیت های شاهنامه – سورنا

نام : سورنا توضیحات شخصیت : سورنا یا سورن (سردار سپهبد رستم سورن پهلو (۵۲–۸۲ پیش از میلاد) فرزند آرخش (آرش) و ماسیس سپهبد ایران در زمان اشکانیان که با وجود عمر کوتاهش از شهرت خاصی در میان مردم باستان برخوردار بوده‌است. بر پایه گفتهٔ پلوتارک «سورنا در دلیری و توانایی پیشروترین پارتی/ایرانی دوران خود […]

شخصیت های شاهنامه – زهیر

سر مایه و پیشروشان زهیر – که آهو ربودی ز چنگال شیر نام : زهیر دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : نام دلاوری ایرانی در سپاه کیخسرو پادشاه کیانی که در نبرد پایانی کیخسرو با افراسیاب حضور داشته است. لیست اشعار : اندر ستایش سلطان […]

شخصیت های شاهنامه – خراد

چو بشنید زو شاه سوگند خورد – به خراد برزین و خورشید زرد نام : خراد برزین توضیحات شخصیت : در شاهنامه‌، از دبیران‌ و بزرگان‌ کی‌نژاد، مشاور هرمز ساسانی‌ و سپس‌ سردار خسروپرویز در جنگ‌ با بهرام‌ چوبین‌. خُرّاد از سوی‌ هرمز برای‌ آگاهی‌ از چندوچون‌ سپاه‌ ساوه‌ شاه‌ با ارمغان‌ و نامه‌ای‌ نیرنگ‌آمیز نزد او رفت‌ و […]

شخصیت های شاهنامه – گلشهر

چو پیران ز پیش سیاوش برفت – به نزدیک گلشهر تازید تفت نام : گلشهر دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : تورانی وابستگان : همسر گلشهر : پیران ویسه فرزندان گلشهر : رویین، جریره و سه دختر دیگر توضیحات شخصیت : گُل‌شَهر در شاهنامه زن پیران سپهدار  توران است. مناقشه‌های […]

شخصیت های شاهنامه – کتایون

یکی بود مهتر کتایون به نام – خردمند و روشن‌دل و شادکام نام : کتایون نام های دیگر : ناهید محل تولد کتایون : روم دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به سلم می رسد ملیت : رومی وابستگان : پدر کتایون : قیصر روم همسر کتایون […]

شخصیت های شاهنامه – پوراندخت

یکی دختری بود پوران بنام – چو زن شاه شد کارها گشت خام نام : پوران دخت محل مرگ پوران دخت : در بستر بر اثر بیماری دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان تبار : تبار پدری به خاندان انوشیروان می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدر پوراندخت […]

شخصیت های شاهنامه – بانوی مهبود

زنی بود پاکیزه و پاک رای – پس پرده ی نامور کدخدای نام : بانوی مهبود محل مرگ : دربار انوشیروان به اتهام مسوم کردن غذای شاه دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : ایرانی وابستگان : همسر بانوی مهبود : مهبود فرزندان بانوی مهبود: دارای دو پسر […]

شخصیت های شاهنامه – بانوی گردوی

نام : بانوی گردوی دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : ایرانی همسربانوی گردوی : گردوی توضیحات شخصیت : بانوی گُردوی، در شاهنامه نام همسر گردوی است که نامهٔ گردوی را با مُهر خسروپرویز به نزد بانو گردیه برد تا او را به کشتن همسرش گستهم ترغیب کند […]

شخصیت های شاهنامه – بانوی گازر

یکی کودک زیرکش مرده بود – زن گازر از درد پژمرده بود نام : زن گازر دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : ایرانی همسر زن گازر : گازر فرزند خوانده زن گازر : داراب توضیحات شخصیت : بانوی گازُر در شاهنامه همسر مردی رخت‌شور بنام گازُر است، […]

شخصیت های شاهنامه – اسپنوی

یکی ماهرویست نام اسپنوی – سمن پیکر و دلبر و مشک بوی نام : اسپنوی دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : تورانی توضیحات شخصیت : اِسپَنوی، در شاهنامه همسر تژاو تورانی است. او را دختر افراسیاب نیز دانسته‌اند که صحیح نمی باشد. کیخسرو برای آورندهٔ او پاداش‌هایی ارزنده برگزید.بیژن […]

شخصیت های شاهنامه – آزرمی دخت

یکی دخت دیگر بد آزرم نام – ز تاج بزرگان رسیده به کام نام : آزرمی دخت دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ویژگی‌های آذر می دخت : عادل ملیت : ایرانی وابستگان : پدر آزرمی دخت : خسروپرویز مادر آزرمی دخت : مریم برادران و خواهران آذر می […]

شخصیت های شاهنامه – نام خواست

چو اخواست با زنگه ی شاوران – دگر برته با کهرم از یاوران نام : اخواست نام های دیگر اخواست : اخواشت یا نام خواست محل تولد اخواست : توران محل مرگ اخواست : میدان نبرد توران و ایران دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان لقب اخواست : سردار […]

شخصیت های شاهنامه – گرگسار

دگر دست را داد بر گرگسار – بدادش سوار گزین صدهزار نام : گرگسار محل مرگ گرگسار : پس از خوان ششم بدست اسفندیار دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : تورانی توضیحات شخصیت : گرگسار در شاهنامه از پهلوانان تورانی است که در سپاه ارجاسب در جنگ با ایرانیان […]
عنوان ۴ از ۱۲« اولین...«۲۳۴۵۶ » ۱۰...آخر »