بایگانی برچسب ها: کسری نوشین روان

دیلم و دیلمان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دیلم / دیلمان نام فعلی مکان جغرافیایی :  منطقه جنوب کوه های گیلان دیلمان کنونی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: دیلم ها یکی از اقوام کهن شمال ایران در جوار گیل ها بوده که موطن ایشان را دیلمان میخوانده اند. در شاهنامه نیز دیلم […]

دریای قنوج

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دریای قنوج نام فعلی مکان جغرافیایی :  یکی از شاخه های رود گنگ که به خلیج بنگال می ریزد نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: دریای قنوج این عنوان دو بار در شاهنامه آمده و غرض از آن یکی از شاخه های رود گنگ  است […]

بلوچ

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بلوچ نام فعلی مکان جغرافیایی :  بلوچستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: بلوچ این عنوان که نام یکی از اقوام ایرانی است چه در شاهنامه و چه در متون سده های آغازین اسلامی عموماً همراه با نام قوم دیگری به نام کوچ یا کوج […]

بامیان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بامیان نام فعلی مکان جغرافیایی :  نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  بامین، بامی شرح مکان جغرافیایی: بامی بامیان بامین این هر سه نام به شهر و ولایتی تعلق دارد که اکنون آن را به نام بامیان میشناسیم ( برخی از متون بامین را از بامیان جدا دانسته […]

انطاکیه

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : انطاکیه نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهری به این نام هم اکنون در کشور سوریه وجود دارد نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: انطاکیه از شهرهای مهم و باستانی روم واقع در جنوب آن و هم مرز با شام سوریه کنونی بوده است. انطاکیه فعلی […]

اندیوشهر

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : اندیوشهر نام فعلی مکان جغرافیایی :  نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  یادشهر  پادشهر شرح مکان جغرافیایی: انوشیروان پس از آن که شهر انطاکیۀ روم واقع در شام و چند دژ شهر دیگر روم را تصرف کرد و افراد جنگی و کارآمد آنها را به اسارت گرفت و […]

آلانان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آلانان نام فعلی مکان جغرافیایی :  منطقه وسیعی شامل آذربایجان شرقی و غربی ایران، کشور آذربایجان، ارمنستان و گرجستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  الان، الانان ،الانی الان دز و الانی دز شرح مکان جغرافیایی: الانان آلانی در این نام که به شکلهای الان الانان ،الانی الان […]

اصفهان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : اصفهان نام فعلی مکان جغرافیایی :  اصفهان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: اسپهان، سپاهان، سپهان شرح مکان جغرافیایی: اصفهان اولین باری که نام این شهر و ولایت مشهور ایران در شاهنامه آمده در داستان سیاوش و رفتن گیو به ترکستان برای آوردن کیخسرو به ایران است. که […]

استخر

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : استخر نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهری در کنار جمشید نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  اصطخر، اسطخر، سطخر، صطخر شرح مکان جغرافیایی: استخر اسطخر این شهر که از آن به صورتهای استخر اسطخر ،سطخر اصطخر و صطخر در شاهنامه نام برده شده از شهرهای باستانی و مهم […]

ارمینیه

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آرمینیه نام فعلی مکان جغرافیایی :  ارمنستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: آرمینیه غرض سکونتگاه ارمنیان است که تنها بخشی از آن حدود یک سومش اکنون کشور ارمنستان را تشکیل میدهد نام آرمینیه اولین بار در پادشاهی نوشین روان آمده است آنجا که گوید […]

اردن

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : اردن نام فعلی مکان جغرافیایی :  اردن کنونی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: اردن از اردن تنها دو بار در پادشاهی نوشین روان یاد شده و آمده است. که وی در راه شام به مداین در اردن توقفی داشته و آنجا بیمار شده است. […]

اردبیل

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : اردبیل نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهر اردبیل کنونی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  اردویل شرح مکان جغرافیایی: نام اردبیل از دو بخش ارد ( مقدس) و ویل (شهر) تشکیل شده که به معنای شهر مقدس است.اردبیل از شهر های کهن ایران در شمال غربی کشور بوده […]