بایگانی برچسب ها: جغرافیای تاریخی شاهنامه

هروم

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : هروم نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهری افسانه ای در منطقه قفقاز نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: هروم: نام شهری افسانه ای بوده است که همه باشندگان آن زنان باکره و شوی ناکرده بوده اند. نام و توصیف این شهر در داستان اسکندر آمده […]

نوند

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : نوند نام فعلی مکان جغرافیایی :  در کوه نیشابور محل آتشکده بُرزین مهر نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: نوند:این نام تنها یکبار در داستان رستم و هفت گردان آمده و طبق شاهنامه در محل آذربرزین مهر قرارداشته و به زعم شهیدی نوند باید تصحیف […]

نیران

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : نیران نام فعلی مکان جغرافیایی :  سرزمین های غیر از ایران نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: نیران: ایرانیان ممالک و کشورهای بیرون از ایران زمین را نیران یا انیران می خوانده اند. این واژه در اوستا به صورت آن اَئیریه به معنای غیر ایرانی […]

نوبهار

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : نوبهار نام فعلی مکان جغرافیایی :  معبدی که ویرانه های در کنار شهر بلخ است نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: نوبهار: معبد بودایی مشهور شهر بلخ بوده که در ادب فارسی آن را آتشکده زردشتیان ذکر کرده اند و به روایت شاهنامه از زبان […]

میم

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : میم نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهری درجوار روستای چرم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: میم: از این روستا ضمن داستان فرود و لشکرکشی طوس به کلات مکررا در کنار چرم یاد شده است. از چنین جایی با این نام جز در شاهنامه در […]

میلاد

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : میلاد نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهر میرت نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: میلاد: نشستگاه یکی از شاهان هند به نام کید بوده است. در داستان اسکندر آمده است که وی پس از فتح ایران روی به هند نهاد و در نزدیکی شهر میلاد […]

مندیا

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : مندیا نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهری از سرحدات روم در کنار فارقین نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: مندیا: یکی از شهرهای روم در جوار شهر دیگری به نام فارقین بوده است. قباد ساسانی پس از استحکام حکومت خویش و حمله به روم آن […]

مندل

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : مندل نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهری از شهرهای سند نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: مندل: در پادشاهی بهرام گور آمده است که چون رای با امیر قنوج هند، به نام شنگل، عازم دیدار بهرام در ایران شد، هفت حاکم یا شاه هندی هم […]

مغان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : مُغان نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهری باستان در اطراف سمنان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: مُغان: در آغاز داستان کیقباد، که افراسیاب برای دومین بار به ایران لشکر می کشد و تا رودری یا خوار ری پیش آمد اما شکست خورد و به […]

ماهان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : ماهان نام فعلی مکان جغرافیایی :  از ولایت های شهر مرو قدیم اکنون به نام ماری نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: ماهان: فردوسی تنها یکبار از ماهان نام برده آن هم در آغاز داستان رستم و شغاد گفته که آن داستان را از قول […]

ماوراالنهر

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : ماوراء النَّهر نام فعلی مکان جغرافیایی :  سرزمین های ورای رود جیحون نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: ماوراءالنَّهر: این نام گرچه عربی و به معنی ورای شهر است، یعنی ورای رود جیحون، مانند خود جیحون که اعراب آن را به آمودریا اطلاق کردند و […]

مانوی

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : مانوی نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهر مرزی ایران و روم احتمالا در کنار رود فرات نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: مانوی: نام شارستانی از دیار روم است که خسروپرویز هنگام گریز از برابر بهرام چوبین توقفی سه روزه در آن داشته است. فردوسی […]

لاون

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : لاوُن نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهری در کنار هریررود نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: لاؤن: محل یکی از جنگ های ایران و توران بوده که از آن با عنوان جنگ پشن ولاون یاد شده است. اما مسکو این عنوان را حذف کرده است. […]

گوزگانان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : گوزگانان نام فعلی مکان جغرافیایی :  جزجان و فارایاب در افغانستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: گوزگانان: یکی از ولایات شاخص ایران زمین در جنوب غرب بلخ بوده است. چون این ولایت را اعراب جوزجانان می خوانده اند اکنون نیز به همین نام شهرت […]

گنابد

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : گُنابَد نام فعلی مکان جغرافیایی :  گناباد کنونی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: گنابد: همان شهر گناباد استان خراسان رضوی ایران است که بر سر راه تربت حیدریه و فردوس و قائن است.نام قدیم شهر گناباد جویمند بوده که شهری است کهن با آثار […]

گرگانج

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : گُرگانج نام فعلی مکان جغرافیایی :  اکنون در جوار شهر کهنه اورگنج ولایت داش آغوز نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: گُرگانج: نام این شهر، که مرکز اصلی و مهم ولایت خوارزم از اواخر سده چهارم هجری به بعد بوده، در متن مصحح خالقی یک […]

گرگان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : گرگان نام فعلی مکان جغرافیایی :  گنبد کاووس نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: گرگان: نام ولایتی از ایران و نیز شهر مرکزی آن بوده است. این ولایت در دوره اسلامی شهر مهم دیگری به نام ستارآباد با استرآباد هم داشته که در سده اخیر […]

گجاران

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : گجاران نام فعلی مکان جغرافیایی :  واقع در نزدیکی شهر بوشهر نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  کجاران شرح مکان جغرافیایی: گجاران: یا کجاران شهری بوده است در کنار دریای پارس یا خلیج فارس که در آغاز پادشاهی اردشیر ساسانی، بنا بر داستان رمزآمیز «کرم هفتواد»، مردم آن […]

کوه قلا

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کوه قُلا نام فعلی مکان جغرافیایی :  واقع در شهر تاستی در شرق تاشکند نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: کوه قُلا: کوهی بوده که کیخسرو پس از زادن از مادرش فریگیس، بنا به آمر افراسیاب به شبانان آن کوه سپرده شد تا از هویت […]

کوه قارن

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کوه قارن نام فعلی مکان جغرافیایی :  رشته کوه البرز بین گرگان تا آمل نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: کوه قارن: در یک بیت از داستان گشتاسپ با ارجاسب آمده است که چون ارجاسپ از پیش اسفندیار گریخت اسفندیار به ایرانیان گفت: نیام از […]

کشمر

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کشمر نام فعلی مکان جغرافیایی :  روستای علی آباد کشمر نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: کشمر: از شهرهای کهنسال خراسان بوده که بر سر راه تربت حیدریه به بردسکن و سبزوار واقع است و  اینک تبدیل به روستایی شهرک مانند با نام علی آباد […]

کرمان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کرمان نام فعلی مکان جغرافیایی :  کرمان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: کرمان: به معنای شجاعت و جنگاوری است.گرچه اکنون یکی از استان های مهم ایران کرمان نام دارد که شهر مرکزی آن هم به همین نام خوانده می شود، اما از عهد باستان […]

قم

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : قُم نام فعلی مکان جغرافیایی :   قُم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: قم: از این شهر سه بار در شاهنامه نام برده شده و هر سه بار نیز همراه با نام اصفهان است. اولین بار در داستان رفتن گیو به ترکستان، در سه نسخه […]

قسطنطینه

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : قسطنطنیّه نام فعلی مکان جغرافیایی :   استانبول نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: قسطنطنیه: شهری کهن و یونانی نشین در محل استانبول فعلی که در قرن هفتم پیش از میلاد توسط  یونانیان بنا شد و به سبی موقعیتش از همان اوایل اهمیت یافت، در سال […]

فرب

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : فَرَب نام فعلی مکان جغرافیایی :   فرب در یک فرسنگی ساحل راست رودخانه جیحون نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  ریگ فرب، دشت فرب، شهرک فرب شرح مکان جغرافیایی: فَرَب:شهرک فرب که چندبار در شاهنامه از آن نام برده شده اکنون نیز در همان محل پیشین یعنی در […]

غزنین

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : غزنین نام فعلی مکان جغرافیایی :   حوالی شهر غزنی در افغانستان کنونی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: غزنین: این شهر مرکز ولایت زاولستان بوده که به خاندان رستم، از سام و زال تا فرامرز پسر رستم، تعلق داشته است. بدین سبب، نام زاولستان بیشتر […]

عموریه

عموریه: این نام که معرب Amorium یونانی است از شهرهای مهم روم شرقی بوده که در قلب کشور ترکیه کنونی بر سر شاهراه شمال غرب به جنوب شرق آن کشور (بین قسطنطنیه در کنار دریای سیاه تا طرسوس در کنار دریای مدیترانه) قرار داشته است. بدین سبب، در عهد باستان و نیز دوره اسلامی چند […]

شیرخوان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : شیرخوان نام فعلی مکان جغرافیایی :   شیرخان دماوند نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: شیرخوان: محلی در نزدیکی دماوند بوده که ضحاک را فریدون در آنجا بند کرده است و به نظر می رسد که رودخانه یا چشمه ای بزرگ بوده باشد. مهرآبادی آنرا همان […]

شیراز

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : شیراز نام فعلی مکان جغرافیایی :   شیراز نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: شیراز: از شیراز اولین بار در داستان اشکانیان بدین گونه نام برده شده است که بهرام اشکانی، مشهور به اردوان، حاکم شیراز و پارس و سپاهان بود: ورا بود شیراز تا اسپهان  […]

شیر

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : شیر نام فعلی مکان جغرافیایی :   شیرتپه نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: شیر: در تعیین مرزهای ایران و توران توسط سران دو کشور به هنگام پادشاهی زوطهماسب ایران که در موضع ضعف بوده و توران در موضع قدرت، آمده است: بر آن برنهادند هردو […]
عنوان ۱ از ۳۱۲۳ »