دسته: جغرافیای شاهنامه

دریای روم

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دریای روم نام فعلی مکان جغرافیایی :  مدیترانه نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  دریای روم شرح مکان جغرافیایی: این نام تنها یک بار به صورت مشبه به در شاهنامه آمده است که ظاهرا غرض دریای مجاور روم، مدیترانه بوده است.           سپه دید چندان که دریای روم             […]

بغداد

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بغداد نام فعلی مکان جغرافیایی :  بغداد نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  طیسفون، مدائن شرح مکان جغرافیایی: نام این شهر از داستان ضحاک و فریدون تا شروع دوره تاریخی ساسانیان شش بار در شاهنامه آمده است همه جا غرض از آن شهر مشهور عراق است که توسط […]

هیتال

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : هیتال نام فعلی مکان جغرافیایی :  حدود کشور تاجیکستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  هپتال شرح مکان جغرافیایی: هیتال که اعراب آن را هفطال و هیطل خوانده و نوشته اند سرزمین قوم نیمه ایرانی – نیمه ترک هپتال یا هپتالی بوده که از هونهای سفید بوده اند. […]

هنگ افراسیاب

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : هنگ افراسیاب نام فعلی مکان جغرافیایی :   نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: هنگ افراسیاب آخرین پناهگاه افراسیاب هنگام گریز از برابر کیخسرو بوده که بنا بر شاهنامه در شمال غرب ایران زمین و نزدیک شهر بردع و دریای چیچست یا ارومیه قرار داشته […]

نشابور

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : نشابور نام فعلی مکان جغرافیایی :  نیشابور نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: نشابور این شهر مهم خراسان که اینک عموما آن را نیشابور میخوانند در دورۀ اسلامی تا واقعۀ مغول، کلان ترین و شاخص ترین شهر خراسان بوده است. سه شهر نامی دیگر خراسان […]

مکران

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : مکران نام فعلی مکان جغرافیایی : نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: مکران در این زمان به خطۀ ساحل اقیانوس هند و دریای عمان در جنوب غرب پاکستان و جنوب شرق ایران تقریباً در حد فاصل بندر کراچی پاکستان تا بندر چابهار ایران گفته می […]

مرز تور

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  مرزتور نام فعلی مکان جغرافیایی :  مزدوران یا مرزداران نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: مرز تور زمانی که تورانیان با پیشوایی افراسیاب شاه نوذر را در دهستان کشتند و تا خواری در دل ایران پیشروی کردند سران ایران تن به مصالحه با ایشان دادند […]

مداین

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  مداین نام فعلی مکان جغرافیایی :  مداین در عراق کنونی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: مداین این عنوان عربی به معنی مجموعه شهر به شهرهای چندگانه ای اطلاق میشده که سلوکیان و ساسانیان در دو طرف رود دجله و نزدیک بغداد کنونی ساخته بوده […]

مای

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  مای نام فعلی مکان جغرافیایی :  نامعلوم احتمالا منطقه ای در شمال پاکستان کنونی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  مایمرغ، مای مرغ شرح مکان جغرافیایی: مای / مایمرغ / مای مرغ مای و مرغ در شاهنامه از دو مکان جداگانه به نام های مای و مرغ یا […]

مازندران

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  مازندران نام فعلی مکان جغرافیایی :  نامعلوم احتمالا منطقه ای در شمال پاکستان کنونی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: مازندران مازندران از زمان تدوین شاهنامۀ ابو منصوری (۳۳۹-۳۴۶ ق) تاکنون ظاهراً بحث انگیزترین نام جغرافیایی شاهنامه بوده است. در مقدمه شاهنامه ابومنصوری پس از […]

گیل

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  گیل نام فعلی مکان جغرافیایی :  گیلان به مرکزیت شهر رشت نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  گیل، گیلان، دریای گیلان شرح مکان جغرافیایی: گیل :گیلان گیل نام یکی از اقوام ایرانی و گیلان سرزمین موطن ایشان بوده که اکنون هم یکی از استان های شمالی ایران با […]

گوراب

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  گوراب نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهری در ولایت زابلستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  گورابد، گورابه شرح مکان جغرافیایی: گوراب گورابد گورابه در نوجوانی رستم ذیل «گفتار اندر آمدن سام نریمان از گرگساران به نزدیک رستم در زاولستان آمده است که سام پس از ملاقات با […]

گرزبان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  گرزبان نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهری در ولایت گوزگانان ترکستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: گرزبان :گرزبانان گرزبان شهری کوهستانی در ولایت گوزگانان و گاه پایتخت زمستانی حکام آن ولایت بوده است. پس از کشته شدن نوذر به دست افراسیاب و به پایان […]

کوه قاف

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  کوه قاف نام فعلی مکان جغرافیایی :  رشته کوه های قفقاز نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: کوه قاف برخلاف اساطیر و متون دینی ایرانیان که کوه قاف را آخر دنیا معرفی کرده اند، شاهنامه این کوه را یکی از حدود مرزی ایران زمین در […]

کولجان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  کولجان نام فعلی مکان جغرافیایی :  کچا یا کچان در غرب کشور چین نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: کولجان( / کجا / کچا / کچان) به رغم این که نام ختن چندین بار در شاهنامه خصوصاً جنگ بزرگ آمده و عموماً در همۀ نسخه […]

کورستان

ن نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  کورستان نام فعلی مکان جغرافیایی :  نامعلوم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  کورشان، کوی ساران، کهستان شرح مکان جغرافیایی: کورستان کورشان بنا بر شاهنامه نام سرزمین و ولایاتی هم مرز با ماوراء النهر بوده است یعنی یا ولایتی همسایه با بلخ و زم و آموی الی […]

کنگ دز

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  کنگ دز نام فعلی مکان جغرافیایی :  نامعلوم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  سیاوش گرد، بهشت گنگ شرح مکان جغرافیایی: کنگ دز اگر از جنبه های اساطیری کنگ دز و آنچه در متون دینی ایرانیان از قبیل اوستا درباره این دژ نیمه زمینی – نیمه آسمانی گفته […]

کنج

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  کنج نام فعلی مکان جغرافیایی :  نامعلوم احتمالا روستای کنج در تاجیکستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  کنج، کُنج، گنج شرح مکان جغرافیایی: کنج گنج در شاهنامه دو بار از گنج یا گنج به عنوان خاستگاه ابر و باد به گونه ای یاد شده که معلوم نیست […]

کلات

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کلات نام فعلی مکان جغرافیایی :   نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی:

کشمیهن

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  کشمیهن نام فعلی مکان جغرافیایی :  کیشمان ترکمنستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  کشمیهن شرح مکان جغرافیایی: کشمیهن نام شهری در پنج فرسنگی شمال مرو بر سر دوراهی خوارزم و آموی در کنار جیحون و بخارا بوده که نامش اولین بار در بخش تاریخی شاهنامه ذیل تاختن […]

کشف

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  کشف نام فعلی مکان جغرافیایی :  کشف رود تجن نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  کشف، کشف رود شرح مکان جغرافیایی: کشف / کشف رود: در شاهنامه دو بار از این رود نامی ولایت طوس در داستان منوچهر نام برده شده و آن در نامه سام به منوچهر […]

کشان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  کشان نام فعلی مکان جغرافیایی :  کوش شهری در ولایت سمرقند نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  کشان، کوشان، کشانی شرح مکان جغرافیایی: کشان کشانی این دو نام به گونه ای در شاهنامه آمده که در بادی آمر معلوم نیست هر دو بر یک جا دلالت دارند یا […]

کاس رود

ن نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  کابل نام فعلی مکان جغرافیایی :  رود تجن نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  کاسه رود، کشف رود، تجن شرح مکان جغرافیایی: کاس رود / کاسه رود غرض رودی است که از پیوستن کشف رود طوس و هریرود یا رود شهد در ۶۰ کیلومتری جنوب سرخس به […]

کابل

ن نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  کابل نام فعلی مکان جغرافیایی :  کابل پایتخت افغانستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  کابلستان، کاول، کاولستان شرح مکان جغرافیایی: کابل / کابلستان که در شاهنامه بیشتر به صورت کاول ضبط شده همین شهر مرکز کشور افغانستان کنونی است که نام آن از اوایل تا پایان […]

قجقار

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  قجقارباشی نام فعلی مکان جغرافیایی :  کوچکورکا در قرقیزستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  قجقار، قچقارباشی شرح مکان جغرافیایی: قجقار قجقارباشی نام شهر یا خرده ولایتی اساطیری – تاریخی در اعماق ترکستان که نام آن در شاهنامه نخستین بار در زمان افراسیاب آمده است. در داستان سیاوش […]

فرات

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  فرات نام فعلی مکان جغرافیایی :  فرات نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: فرات (رود) از این رود نامی عراق یا سورستان و سواد چند بار در شاهنامه هم به عنوان رود و هم ناحیه و حواشی رود نام برده شده است. نام فرات اولین […]

غرچگان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  غرچگان نام فعلی مکان جغرافیایی :  غرجستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: غرچگان یا غرچه غرض از آن همان ولایت کوهستانی مشهور در شمال غرب ولایت غور  (سوریان) است که به غرجستان شهرت داشته است. در شاهنامه دو بار از این ولایت نام برده […]

طیسفون

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  طیسفون نام فعلی مکان جغرافیایی :  مداین نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  مداین شرح مکان جغرافیایی: طیسفون این شهر کهن که یونانیان آن را بنا کرده اند، از قدیمی ترین شهرهای مداین بوده و در زمان ساسانیان مرکز حکومت ایشان بوده است طیسفون در نزدیکی شهر بغداد […]

طوس

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  طوس نام فعلی مکان جغرافیایی :  طوس آرامگاه فردوسی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: طوس که اینک تنها نام شهری ویرانه در جوار مشهد و محل آرامگاه فردوسی است در اصل نام ولایتی به وسعت تقریبی شانزده هزار کیلومتر مربع (حدود یک صدم وسعت […]

طراز

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  طراز نام فعلی مکان جغرافیایی :  طراز یا جامبول نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: طراز از ولایات و شهرهای خوش آب و هوا و زیباپرور ترکستان واقع در بالای ولایت سپیجاب در شمال شرق رود سیحون یا گل زریون بوده که در ادب فارسی […]
عنوان ۱ از ۱۳۱۲۳۴۵ » ۱۰...آخر »