بایگانی برچسب ها: طوس

باورد

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : باورد نام فعلی مکان جغرافیایی :  ابیورد نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: باورد: که اعراب آن را آبیورد خوانده اند، یکی از ولایات مهم خراسان و از مراکز زیستی و حکومتی پارت ها و اشکانیان بوده است. از این رو، انتظار می رود نام […]

آل

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آل نام فعلی مکان جغرافیایی :  روستای آل در شهرستان طوس مشهد نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: ال: نام دژی در ولایت طوس بوده است که خرابه های آن هم اینک در جوار روستای نوساز آل در فاصله تقریبا پنجاه کیلومتری شمال غرب شهر […]

زیبد

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : زیبد نام فعلی مکان جغرافیایی :   شهر زبید در جنوب غرب شهر گناباد نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: زیبد: روستایی است کهن در ۲۰ کیلومتری جنوب غرب شهر گناباد یا گناباد خراسان، در مدخل دره ای استراتژیک که شهرستان گناباد را به بجستان و […]

طوس زرّینه کفش

عنوان: طوس زرّینه کفش نویسند‌گان: محمدرضا عبدی / عبدالله واثق عبّاسی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی دکتری زیان و ادبیات فارسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان / دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان تاریخ نگارش: پاییز  ۱۳۹۵ هجری شمسی منبع: پژوهشنامۀ ادب حماسی، سال سیزدهم، شمارۀ اول، بهار و تابستان ۹۶، […]

شخصیت های شاهنامه – طوس

و دیگر دلاور سپهدار طوس – که در جنگ بر شیر دارد فسوس نام : طوس یا توس دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان، کیانیان تبار : تبار پدری به منوچهر لقب طوس : زرینه کفش ویژگی‌های طوس : خیره سری حمل کننده درفش کاویانی فرمانده سپاه ایران زمین […]