بایگانی برچسب ها: طوس

طوس

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : طوس نام فعلی مکان جغرافیایی :   نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی:

مردی شکل

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : مردی شکل نام فعلی مکان جغرافیایی :  نا معلوم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: در نامۀ یزدگرد سوم خطاب به کنارنگ طوس نام یکی از دژهای ولایت طوس بوده است چو ال و تمور و جومردی شکل             ز خوبی نمود آنچ بودش به […]

کوه هماون

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کوه هماون نام فعلی مکان جغرافیایی :  نامعلوم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: سپاه ایران با سپهسالاری طوس پس از شکست از تورانیان در جنگهای گروگرد و پشن و لاون در کنار کاسه رود و رود شهد مجبور به عقب نشینی تا کوه هماون […]

سپد کوه

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سپدکوه نام فعلی مکان جغرافیایی :  قلعه فرود واقع در کلات نادری نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  کوه فرود، قلعه فرود شرح مکان جغرافیایی: سیدکوه از این کوه در داستان فرود هشت بار نام برده میشود که در مجموع می نمایاند کوهی سترگ و صعب العبور در […]

خرگاه

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خرگاه نام فعلی مکان جغرافیایی : شامل ولایات کوهشتانی شرق بلخ نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: خرگاه در اولین توافق مرزی ایرانیان و تورانیان که پس از نفوذ تورانیان با سالاری افراسیاب به داخل ایران تا خوار ری صورت گرفت مرزهای دو کشور از […]

خراسان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خراسان نام فعلی مکان جغرافیایی : ناحیه ای گسترده در شرق ایران و غرب افغانستان تا رود جیحون نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  خوراسان شرح مکان جغرافیایی: نامی است که ساسانیان به سرزمین قوم پارت یعنی پرتوه یا پرتوه (پارثاوا) پس از برانداختن اشکانیان داده اند بنابراین […]

پشن

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : پشن نام فعلی مکان جغرافیایی :  پوشنگ غوریان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: پس از جنگ طوس با تزاو در کنار دژ گروگرد آن سوی کاسه رود و پیروزی موقت ،ایرانیان تورانیان از غفلت و شادخواری پس از پیروزی ایرانیان بهره برده و آنها […]

بهمن دز

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بهمن دز نام فعلی مکان جغرافیایی :  نا معلوم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  دژ بهمن شرح مکان جغرافیایی: بهمن دز دزی افسانه ای یا اساطیری متعلق به دیوان در مرزهای شمال غرب ایران زمین که کیخسرو آن را گشوده و در آنجا آتشکده مشهور و تاریخی […]

باورد

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : باورد نام فعلی مکان جغرافیایی :  ابیورد نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: باورد که اعراب آن را ابیورد خوانده اند یکی از ولایات مهم خراسان و از مراکز زیستی و حکومتی پارتها و اشکانیان بوده است. از این رو انتظار می رود نام آن […]

اردبیل

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : اردبیل نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهر اردبیل کنونی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  اردویل شرح مکان جغرافیایی: نام اردبیل از دو بخش ارد ( مقدس) و ویل (شهر) تشکیل شده که به معنای شهر مقدس است.اردبیل از شهر های کهن ایران در شمال غربی کشور بوده […]

آذرگشسب

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آذرگشسب نام فعلی مکان جغرافیایی :   شهر بناب (تخت سلیمان) آذربایجام غربی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  آتشکده آذرگشسب ، خان آذرگشسب، شرح مکان جغرافیایی: آذرگشسپ این آتشکده را کیخسرو در آذرآبادگان بنا کرد. اما پیش از آن هم به عنوان یکی از آتش های مقدس قوم […]

باورد

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : باورد نام فعلی مکان جغرافیایی :  ابیورد نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: باورد: که اعراب آن را آبیورد خوانده اند، یکی از ولایات مهم خراسان و از مراکز زیستی و حکومتی پارت ها و اشکانیان بوده است. از این رو، انتظار می رود نام […]

آل

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آل نام فعلی مکان جغرافیایی :  روستای آل در شهرستان طوس مشهد نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: ال: نام دژی در ولایت طوس بوده است که خرابه های آن هم اینک در جوار روستای نوساز آل در فاصله تقریبا پنجاه کیلومتری شمال غرب شهر […]

زیبد

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : زیبد نام فعلی مکان جغرافیایی :   شهر زبید در جنوب غرب شهر گناباد نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: زیبد: روستایی است کهن در ۲۰ کیلومتری جنوب غرب شهر گناباد یا گناباد خراسان، در مدخل دره ای استراتژیک که شهرستان گناباد را به بجستان و […]

طوس زرّینه کفش

عنوان: طوس زرّینه کفش نویسند‌گان: محمدرضا عبدی / عبدالله واثق عبّاسی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی دکتری زیان و ادبیات فارسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان / دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان تاریخ نگارش: پاییز  ۱۳۹۵ هجری شمسی منبع: پژوهشنامۀ ادب حماسی، سال سیزدهم، شمارۀ اول، بهار و تابستان ۹۶، […]

شخصیت های شاهنامه – طوس

و دیگر دلاور سپهدار طوس – که در جنگ بر شیر دارد فسوس نام : طوس یا توس دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان، کیانیان تبار : تبار پدری به منوچهر لقب طوس : زرینه کفش ویژگی‌های طوس : خیره سری حمل کننده درفش کاویانی فرمانده سپاه ایران زمین […]