بخش پادشاهی شاپور سوم – شاهنامه فردوسی

پادشاهی او پنج سال و چهار ماه بود. چون شاپور سوم به جای عموی خود بر تخت می نیشیند جهان را به پرهیز از دورغ گویی و گوش فرادادن به سخنان افراد اندیشمند نصیحت می کند. چون پنج سال و چهار ماه از پادشاهی او می گذرد روزی با همراهان خود به شکارگاه می روند. فراوان شکار می کنند. در شکارگاه چادر زده و شب در آنجا می خوابد. شب هنگام طوفان سختی در گرفته ستون چادر رها شده بر سر شاه می خورد و شاه درجا می میرد.

نوشتار این بخش توسط جناب آقای علی دهگانپور به رشته تحریر در آمده است . 

اشعار این بخش :

دانلود متن شاهنامه بخش پادشاهی شاپور سوم : 

دانلود

دانلود تمامی فایل های صوتی این بخش در قالب یک فایل فشرده : 

دانلود

شاهنامه صوتی این بخش : 

قبلی «
بعدی »