بخش پادشاهی بهرام شاپور – شاهنامه فردوسی

پادشاهی او چهارده سال بود. بهرام چندی سوگواری پدر می کند و سپس بر جای او تاج بر سر می نهد. بهرام بزرگان و اندیشمندان را به عدالت و بخشش دعوت می کند.هرکسی را که بیشتر اهل عدالت ورزی و بخشش باشد را تواناتر و خردمندتر می داند. چون چهارده سال از پادشاهی او می گذرد در بستر بیماری افتاده و درمانی برای او نمی یابند. بهرام را فرزند پسر نیست و او پنج دختر دارد. به همین علت پادشاهی به برادر کوچکتر او یزدگرد می رسد.

نوشتار این بخش توسط جناب آقای علی دهگانپور به رشته تحریر در آمده است . 

اشعار این بخش :

دانلود متن شاهنامه بخش پادشاهی بهرام شاپور : 

دانلود

دانلود تمامی فایل های صوتی این بخش در قالب یک فایل فشرده : 

دانلود

شاهنامه صوتی این بخش : 

قبلی «
بعدی »