بایگانی برچسب ها: کابل

کابل

ن نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  کابل نام فعلی مکان جغرافیایی :  کابل پایتخت افغانستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  کابلستان، کاول، کاولستان شرح مکان جغرافیایی: کابل / کابلستان که در شاهنامه بیشتر به صورت کاول ضبط شده همین شهر مرکز کشور افغانستان کنونی است که نام آن از اوایل تا پایان […]

پروان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : پَروان نام فعلی مکان جغرافیایی: شهر پروان در شمال شهر کابل نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: این نام در متن شاهنامه نیامده بلکه در یکی از نسخه بدل های خالقی (ب = نسخه برلین، مورخ ۸۹۴) دیده می شود و از این رو وی […]