دسته: سایر شاهنامه های نوشته شده

شاهنامه نوبخت پهلوی نامه

عنوان : شاهنامه نوبخت یا پهلوی نامه نام صاحب اثر:  حبیب الله نوبخت تاریخ نگارش:  قرن چهاردم هجری محل نگارش:  تهران توضیحات اثر و صاحب اثر: شاهنامه نوبخت که به آن پهلوی‌نامه هم می‌گویند، یکی از حماسه‌های فارسی بوده که توسط حبیب‌الله نوبخت شیرازی سروده شده است. شاهنامه نوبخت رخدادهای تاریخی ایران پس از هجوم […]

شاهنامه صبا

عنوان : شاهنامه صبا نام صاحب اثر:  فتحعلیخان صبا تاریخ نگارش:  قرن دوازدهم هجری محل نگارش:  هندوستان توضیحات اثر و صاحب اثر: این منظومه را  فتحعلیخان صبا  در شش هزار بیت سروده و در آن از جنگ های ایران با روس و عثمانی سخن رفته و در هندوستان با چاپ سنگین بطبع رسیده و ارزش […]

شاهنامه نادری

عنوان : شاهنامه نادری نام صاحب اثر:  محمد علی طوسی ملقب به فردوسی ثانی تاریخ نگارش:  قرن دهم هجری محل نگارش: توضیحات اثر و صاحب اثر: منظومه شاهنامه نادری سرودهای محمد علی طوسی ملقب به فردوسی ثانی از شاعران معاصر نادر شاه افشار است. این کتاب را ملا محمد علی به نام نادرشاه به سلک […]

شاهنامه تفرشی

عنوان : شاهنامه تفرشی نام صاحب اثر:  صادق تفرشی تاریخ نگارش:  قرن دهم هجری محل نگارش: توضیحات اثر و صاحب اثر: شاهنامه فردوسی : این شاهنامه از شاعری است بنام  آقای صادق تفرشی  که در قرن دهم هجری میزیسته و شاهنامه خود را در ده هزار بیت مبنی بر خلاصه تاریخ ایران از پادشاهی کیومرث […]

شاهنامه بهشتی

عنوان : شاهنامه بهشتی نام صاحب اثر:  بهشتی تاریخ نگارش:  قرن دهم هجری محل نگارش: توضیحات اثر و صاحب اثر: شاهنامه بهشتی : شاعر دیگر بنام بهشتی ( که نمیدانم همان بهشتی گیلانی است که معاصره شاه سلیمان و سلطان محمد خدابنده بوده و صاحب تذکره نصر آبادی از او نام برده ، یا کسی […]

شاهنامه حیرتی یا کتیب معجزات

عنوان : شاهنامه حیرتی کتیب معجزات نام صاحب اثر:  تقی الدین یا تقی الدین محمد با تخلص حیرتی تاریخ نگارش:  قرن دهم هجری محل نگارش: توضیحات اثر و صاحب اثر: تقی الدین یا تقی الدین محمد با تخلص حیرتی شاعر شیعی مذهب هم دورۀ شاه طهماسب اول صفی است که اقدام به نگارش شاهنامه ای […]

شاهنامه قاسمی

عنوان : شاهنامه قاسمی نام صاحب اثر:  میرزا محمد قاسم (الحسینی) قاسمی گونابادی یا گنابادی تاریخ نگارش:  قرن نهم هجری محل نگارش: توضیحات اثر و صاحب اثر: شاهنامه قاسمی یا شهنشاهنامه متشکل از دو منظومۀ است یکی شاهنامه ماضی: شهنامه ماضی یا اسماعیل نامه یا شاهنامه اسمعیل قسمت اول شاهنامه قاسمی است که در شرح […]

شاهنامه هاتفی جامی (خرجردی)

عنوان : شاهنامه هاتفی جامی نام صاحب اثر:  هاتفی خرجردی جامی تاریخ نگارش:  قرن نهم هجری محل نگارش:  شهر خرجرد توضیحات اثر و صاحب اثر: شاهنامه هاتفی که  به تمرنامه شهره است مثنوی است که به تقلید از شاهنامه فردوسی و اسکندرنامۀ نظامی سروده شده است این حماسه تاریخی به شرح زندگی تیمور گورکان که […]

شاهنامه اسدی طوسی

عنوان : شاهنامه اسدی طوسی نام صاحب اثر:  ابومنصور علی بن احمد اسدی طوسی تاریخ نگارش:  ۴۵۸ هجری قمری محل نگارش:  شهر طوس توضیحات اثر و صاحب اثر: شاهنامه اسدی طوسی : این شاهنامه بنام گرشاسپ نامه میباشد و در قرن پنجم ه . ق  (۴۵۸ هجری قمری ) سروده شده است. اسدی طوسی این […]

شاهنامه دقیقی

عنوان : شاهنامه دقیقی نام صاحب اثر:  ابومنصور محمد دقیقی تاریخ نگارش:  ۳۶۵ هجری قمری محل نگارش:  شهر طوس توضیحات اثر و صاحب اثر: ابومنصور محمد دقیقی است که نخست در دربار (( ابوالمظفر امیر چغانیان )) بوده و به کیش زردتشتی گرایش داشته و بخواست ابومنصور عبدالرزاق حکمران طوس و نیشابور بنظم شاهنامه پرداخته […]

شاهنامه ابومنصوری

عنوان : شاهنامه ابومنصوری نام صاحب اثر:  به دستور ابومنصور عبدالرزاق و به کوشش ابومنصور معمری و چهار تن از اندیشمندان تاریخ نگارش:  ۳۴۶ هجری قمری محل نگارش:  شهر طوس توضیحات اثر و صاحب اثر: چهارمین شاهنامه پارسی دری  شاهنامه نثر ابومنصوری (قرن ۴ هجری) است، که مقدمه آن بنام «مقدمه قدیم شاهنامه» شهرت و […]

شاهنامه مسعودی مروزی

عنوان : شاهنامه مسعودی مروزی نام صاحب اثر:  مسعودی مروزی تاریخ نگارش: قبل از ۳۵۵ هجری قمری محل نگارش:  شهر مرو توضیحات اثر و صاحب اثر: شاهنامه مسعودی : چنانکه پژوهشگران تاریخ ادبیات ایران نوشته‌اند ، نخستین شاعری که به نظم شاهنامه همت گماشته  مسعودی مروزی  بوده که در نیمه دوم قرن سوم هجری (ق […]

شاهنامه بوعلی محمد بن احمد بلخی

عنوان : شاهنامه بوعلی محمد بن احمد بلخی نام صاحب اثر:  بوعلی محمد بن احمد بلخی تاریخ نگارش: قبل از ۳۹۱ هجری قمری محل نگارش:  بلخ توضیحات اثر و صاحب اثر: اَبوعَلیِ بَلْخی، محمد بن احمد، از نخستین مؤلفان شاهنامه. از زندگانی او هیچ آگاهی در دست نیست. تنها ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه او را […]

شاهنامه ابوالموید بلخی

عنوان : شاهنامه ابوالمید بلخی نام صاحب اثر:  ابوالمید بلخی تاریخ نگارش: قبل از ۳۵۲ هجری قمری محل نگارش:  بلخ توضیحات اثر و صاحب اثر: نخستین شاهنامه به زبان پارسی دری، شاهنامه نثر اثر ابوالمؤید بلخی (ق دوم یا سوم ق) است. ابوالمؤید بلخی شاعر و نویسنده ایرانی سدۀ ۴ ق در بلخ و دوران […]