بخش پادشاهی فرایین – شاهنامه فردوسی

پس از کشته شدن اردشیر پسر شیرویه توسط گراز فرمانده لشگر ایران در روم.پسر بزرگ گراز به نام فرایین بر تخت می نشیند. اما راه ناپسندی و بی خردی رفته باعث ناراحتی و نارضایتی بزرگان و اندیشمندان و سایر افراد جامعه می شود. این نارضاتی به حدی است که برادرش شهران بر او شوریده و او را می کشد. اما خود شهران نیز در جنگ مجروح شده و از این جراحت کشته می شود. کشور ایران بدون شاه می ماند تا  دختری از خاندان ساسانیان به نام پوران دخت برتخت می نشیند.

نوشتار این بخش توسط جناب آقای علی دهگانپور به رشته تحریر در آمده است و مدتی بعد توسط بانو نگار پزشک ویراستاری شده است.

اشعار این بخش :

دانلود متن شاهنامه بخش پادشاهی فرایین : 

دانلود

دانلود تمامی فایل های صوتی این بخش در قالب یک فایل فشرده : 

دانلود

شاهنامه صوتی این بخش : 

قبلی «
بعدی »