بخش پادشاهی اردشیر شیروی – شاهنامه فردوسی

پسر شیرویه، اردشیر بر تخت می نشیند و سالار و فرماندهی لشگر را پرویز خسرو می سپارد. این موضوع برای گراز خوش آیند نبود زیرا از دیر باز خیال فرماندهی و سالاری لشگر ایران را در سر می پروراند. طی نامه ای پرویز خسرو را برآن می دارد که اردشیر را بکشد. و او اردشیر را می کشد.

نوشتار این بخش توسط جناب آقای علی دهگانپور به رشته تحریر در آمده است و مدتی بعد توسط بانو نگار پزشک ویراستاری شده است.

اشعار این بخش :

دانلود متن شاهنامه بخش پادشاهی اردشیر شیروی : 

دانلود

دانلود تمامی فایل های صوتی این بخش در قالب یک فایل فشرده : 

دانلود

شاهنامه صوتی این بخش : 

قبلی «
بعدی »