بخش پادشاهی بهرام بهرامیان – شاهنامه فردوسی

مدت این پادشاهی چهار ماه است. او را پادشاه کرمان لقب دادند. بهرام بهرامیان نیک ورزی به زیردستان را تنها عامل دستگیری در سرای دیگر دانسته و بخردان و بزرگان را به نیکویی خردورزی و داد و دهش می خواند. و پس از چهار ماه پادشاهی را به نرسی فرزند خود می دهد.

نوشتار این بخش توسط جناب آقای علی دهگانپور به رشته تحریر در آمده است . 

اشعار این بخش :

 

دانلود متن شاهنامه بخش پادشاهی بهرام بهرامیان : 

دانلود

دانلود تمامی فایل های صوتی این بخش در قالب یک فایل فشرده : 

دانلود

شاهنامه صوتی این بخش : 

قبلی «
بعدی »