بخش پادشاهی اردشیر – شاهنامه فردوسی

اردشیر در بغداد بر تخت پادشاهی می نشیند. همانطور که گفته شد، اردشیر دختر اردوان را به همسری می گیرد. بهمن یکی از پسران اردوان که به هند گریخته همراه نامه ای جامی از زهر برای خواهر خود می فرستد تا اردشیر را بدان مسموم سازد. دختر در جام نوشیدنی اردشیر زهر را می ریزد در هنگام نوشیدن دست اردشیر لرزیده و جام بر زمین می ریزد. اردشیر حس بدی کرده، مرغی می آورند از آن میخورد و میمیرد. اردشیر به وزیر خود دستور می دهد دختر اردوان را بکشند.

دختر اردوان به وزیر خبر می دهد، که باردار است اما اردشیر همچنان اصرار به کشتن دختر اردوان دارد. وزیر، دختر اردوان را شبانه فراری داده و به اردشیر اعلام می کند، که او را کشته است. پسر اردوان بدنیا می آید و نام او را شاپور می نهد. هفت سال می گذرد. روزی اردشیر از بی وارث بودن خود نزد وزیر درد ودل می کند. وزیر موقعیت را مناسب دیده و به او می گوید که پسر او زنده است. اردشیر تصمیم می گیرد. بازی گوی و میدان ترتیب دهد که پسر او در بین ۱۰۰ کودک دیگر بازی کند. آنکه بتواند جسارت کند گوی را از پیش پای شاه بردارد پسر او خواهد بود.

بازی شروع می شود و در حین بازی توپ در پیش پای اردشیر می افتد و از بین تمامی بچه این شاپور است که جرات می کند توپ را از پیش پای اردشیر بردارد. اردشیر او را فرزند خود می خواند. شخصی بنام کیدی در هند مشهور بود به طالع بینی اردشیر سفیری می فرستد تا طالع شاپور را جویا شود. کیدی می گوید اگر شاپور با دختر مهرک ازدواج کند طالع خوبی خواهد داشت. خبر به اردشیر رسیده خشمناک می گردد. دستور به قتل دخترمهرک می دهد دختر مهرک با خبر شده می گریزد. روزی شاپور در نخچیر به شکار رفته و وارد دشت بزرگی می شود.

کلبه ای می بیند که درآن دختر زیبا روی زندگی می کند شاپور شیفته ای او می گردد. این دختر زیبا رو همان دخترمهرک است شاپور با او ازدواج می کند و این خبر را از اردشیر پنهان می کنند. شاپور صاحبی پسری می شود که او را اورمزد نام می نهد. هفت سال می گذرد روزی اردشیر وارد همان نخپیرگاه می شود کودکان همراه اورمزد در حال بازی بودند که گوی به پیش اردشیر می رسد. اورمزد او را از پیش پای شاه بر می دارد. شاه از او نصبش را می پرسد و او بدون ترس خود را معرفی می کند. اردشیر شگفت زده می شود. و از اینکه شاپور صاحب پسر شده شادمان می شود. اردشیر همت به آبادانی کشور نهاده و همه را بر آن می دارد که فرزندان پسر خود را فنون رزم و سوار کاری بیاموزند. سپس اردشیر بزرگان کشور و مردمان خود را اندرز می گوید و در سن هفتاد و هشت سالگی پادشاهی را به شاپور می سپارد.

نوشتار این بخش توسط جناب آقای علی دهگانپور به رشته تحریر در آمده است . 

اشعار این بخش :

دانلود متن شاهنامه بخش پادشاهی اردشیر : 

دانلود

دانلود تمامی فایل های صوتی این بخش در قالب یک فایل فشرده : 

دانلود

شاهنامه صوتی این بخش : 

قبلی «
بعدی »