بخش طهمورث – شاهنامه فردوسی

قسمت چهارم داستان طهورث است که او را به نام طهمورث دیو بند می شناسیم. مدت پادشاهی او سی سال است. بخش اول همچون هوشنگ طهمورث نیز در هنگام بر تخت نشستن بزرگان را فرا خوانده و مردمان به دادگری نوید میدهد. و به همگان وعده می دهد که جهان را از وجود دیوان پاک خواهد کرد. در دوره طهمورث ما ریسندگی و بافندگی می آموزیم. درکنار تهیه لباس دراین دوره ما فرش، گلیم و سایر محصول های مشابه را تولید می کنیم. در دوره طهمورث اهلی کردن حیوانات به پرندگانی همچون مرغ و خروس را شامل می شود و این کار توسعه یافته و سایر حیوانات وحشی همچون یوزپلنگ، گربه سیاه گوش و پرندگان شکاری همچون شاهین و باز را هم در بر میگیرد.

در این بخش طهمورث مشاوری و وزیری خردمند را به نام شهرسب در اختیار دارد. که راه های نیکی و بخردی را به او نشان میدهد. طهمورث اهرمن را با جادو به بند می کشد و بر او سوار شده سراسر گیتی را می پیماید و همین امر باعث طغیان دیوان میگردد. در بخش دوم شاهد نبرد دیوان طغیان کرده به سرکردگی سیه دیو هستیم. طهمورث به فر جهاندار کمر به نبرد با آنان می بند. بیش از نیمی از ایشان را کشته و نیم دیگر را بند می کشد. دیوان از ترس جان خویش از او زینهار خواسته و در عوض آموختن هنر و زبان و خط به طهمورث آزادی خود را می خرند.

دیوان به طهمورث خط و زبان می آموزند زبان های چون سغدی، چینی، پهلوی و …… البته بسیاری بر این باورند که نبرد طهورث حتی هوشنگ و در ادامه جمشید یادآور نبردهای اقوام مهاجر آریایی با بومیان ایران زمین بوده است. که این موضوع به طور مفصل در بخش مربوط به دیوان بررسی و تحلیل میگردد.

نوشتار این بخش توسط جناب آقای علی دهگانپور به رشته تحریر در آمده است . 

اشعار این بخش :

 

دانلود متن شاهنامه بخش طهمورث : 

دانلود

دانلود تمامی فایل های صوتی این بخش در قالب یک فایل فشرده : 

دانلود

شاهنامه صوتی این بخش : 

قبلی «
بعدی »