بخش گفتار اندر داستان فرود سیاوش – شاهنامه فردوسی

کیخسرو لشگر بسیار بزرگی ترتیب می دهد و طوس را بعنوان فرمانده لشگر انتخای می کند درهنگام عزیمت کیخسرو از طوس میخواهد که از راه بیابان رفته و از منطقه کوهستان که جایگاه برادر او فرود که فرزند جریره دختر پیران است، نرود.

طوس در راه با وجود هشدار کیخسرو از کوهستان رفته و با فرود مواجه می شود طی نبردی سنگین فرود کشته می شود و مادرش جریره نیز خودکشی می کند. ایرانیان از این رویداد روحیه خود را از دست داده طی چند جنگ متوالی از پیران به شدت شکست میخورند به نحوی که کیخسرو فریبرز را به جانشینی طوس می فرستد.

این کار نیز گره گشاه نبوده و شکست ها ادامه در یکی از نبرد ها بهرام از فرزندان گودرز و پهلوان نامی هنگام بازپس گیری تازیانه خود توسط سپاه پیران کشته می شود و در نهایت سپاهیان سرافکنده و شکست خورده نزد کیخسرو باز میگردند.

نوشتار این بخش توسط جناب آقای علی دهگانپور به رشته تحریر در آمده است . 

اشعار این بخش :

 

دانلود متن شاهنامه بخش گفتار اندر داستان فرود سیاوش : 

دانلود

دانلود تمامی فایل های صوتی این بخش در قالب یک فایل فشرده : 

دانلود

شاهنامه صوتی این بخش : 

قبلی «
بعدی »