بخش کیومرث – شاهنامه فردوسی

قسمت دوم پادشاهی کیومرث است که در شاهنامه اول پادشاه و در کتابهای پهلوی و اوستا اول انسان می باشد. این قسمت شامل سه بخش است. بخش اول به پادشاهی کیومرث می پردازد. همانطور که در متن شاهنامه آمده این دوران مربوط به گذشته بسیار دور می باشد زمانی که کسی از آن دوران خاطره ای به یاد ندارد.

مگر داستانهایی که سینه به سینه نقل شده است. بنا به باور کلی، این دوران به زمانی بر میگردد که اقوام آریایی همچنان ساکنان منطقه آسیایی مرکزی بوده و زندگی غارنشینی داشته اند. خوراک و غذای آنها بیشتر میوه و گیاهان بوده و پوششی جز پوست حیوانات نداشتند.

بخش دوم مربوط به سیامک فرزند و جانشین کیومرث و نبرد او با دیوان است. نبردی که در نهایت منجر به کشته شدن سیامک می شود. در این قسمت شاهد سوگواری و عزاداری کیومرث به مدت یکسال هستیم. پس از یکسال سروش ایزدی که در شکل یک فرشته ظاهر می شود، از طرف خداوند به کیومرث فرمان میدهد که دست از سوگواری برداشته به فکر نابودی دشمنان باشد.

بخش سوم نبرد هوشنگ فرزند سیامک با دیوان است که در این نبرد کیومرث نیز هوشنگ را همراهی می نماید . که در نهایت منجر به شکست دیوان و پیروزی هوشنگ میگردد.

نوشتار این بخش توسط جناب آقای علی دهگانپور به رشته تحریر در آمده است . 

اشعار این بخش :

دانلود متن شاهنامه بخش کیومرث : 

دانلود

دانلود تمامی فایل های صوتی این بخش در قالب یک فایل فشرده : 

دانلود

شاهنامه صوتی این بخش : 

قبلی «
بعدی »