بخش پادشاهی پوران دخت – شاهنامه فردوسی

پوران دخت در ابتدا انتقام مرگ اردشیر را از پرویزخسرو می گیرد اما خود بیمار می شود و می میرد و به جای او آزرم دخت بر جای می نشیند.

نوشتار این بخش توسط جناب آقای علی دهگانپور به رشته تحریر در آمده است . 

اشعار این بخش :

دانلود متن شاهنامه بخش پادشاهی پوران دخت : 

دانلود

دانلود تمامی فایل های صوتی این بخش در قالب یک فایل فشرده : 

دانلود

شاهنامه صوتی این بخش : 

 

1. 842-Pooran-Dokht-WikiShahnameh-Com-001 Play
قبلی «
بعدی »