بایگانی برچسب ها: کیقباد

دامغان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دامغان نام فعلی مکان جغرافیایی :  دامغان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: دامغان از این شهر کهنسال ایران که زمانی با نام صد دروازه پایتخت اشکانیان بوده تنها یک بار در شاهنامه نام برده شده است آن هم در داستان کیقباد که گوید چون […]

استخر

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : استخر نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهری در کنار جمشید نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  اصطخر، اسطخر، سطخر، صطخر شرح مکان جغرافیایی: استخر اسطخر این شهر که از آن به صورتهای استخر اسطخر ،سطخر اصطخر و صطخر در شاهنامه نام برده شده از شهرهای باستانی و مهم […]

شاهنامه خوانی ایرانصدا – بخش نهم – رستم و افراسیاب

عنوان این قسمت : شاهنامه خوانی ایرانصدا – بخش نهم – رستم و افراسیاب توضیحات فایل صوتی : اگر می‌خواهید نخستین نبرد رستم جوان در میدان کارزار و نخستین رزم او را با اسفندیار بشنوید، این جلد را از دست ندهید. همچنین خواهید شنید که رستم پیل‌تن، چگونه اسبی چموش به نام «رخش» را به کمند […]

بازنمایی اسطورۀ صعود در شاهنامۀ فردوسی

عنوان: بازنمایی اسطورۀ صعود در شاهنامۀ فردوسی نویسنده: داوود غلامزاده سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۸ هجری شمسی منبع: مجلۀ بوستان ادب دانشگاه شیراز، دورۀ دوم، شمارۀ اول، بهار ۱۳۸۹ چکیده مقاله: مساله ی اصلی این مقاله، شناخت اسطورۀ صعود در اندیشۀ ایرانی و […]

شخصیت های شاهنامه – کیقباد

ز تخم فریدون یل کیقباد – که با فر و برزست و با رای و داد نام : کیقباد نام کیقباد در اوستا : کوی کوات محل تولد کیقباد : البرز کوه دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به فریدون می رسد ملیت : ایرانی […]