بایگانی برچسب ها: کچا

کولجان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  کولجان نام فعلی مکان جغرافیایی :  کچا یا کچان در غرب کشور چین نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: کولجان( / کجا / کچا / کچان) به رغم این که نام ختن چندین بار در شاهنامه خصوصاً جنگ بزرگ آمده و عموماً در همۀ نسخه […]