بایگانی برچسب ها: کاسه رود

لاون

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : لاوُن نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهری در کنار هریررود نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: لاؤن: محل یکی از جنگ های ایران و توران بوده که از آن با عنوان جنگ پشن ولاون یاد شده است. اما مسکو این عنوان را حذف کرده است. […]

شیر

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : شیر نام فعلی مکان جغرافیایی :   شیرتپه نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: شیر: در تعیین مرزهای ایران و توران توسط سران دو کشور به هنگام پادشاهی زوطهماسب ایران که در موضع ضعف بوده و توران در موضع قدرت، آمده است: بر آن برنهادند هردو […]