بایگانی برچسب ها: کارستان

کارستان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کارستان نام فعلی مکان جغرافیایی :  دیرالزور سوریه نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  کارسان شرح مکان جغرافیایی: گرچه در شاهنامه به شهرهای پیشه وری و گاه نظامی کارستان گفته شده اما در شرح فرار خسرو پرویز از پیش بهرام چوبین به روم آمده است که وی بعد […]

بیداد

بیداد: نام دژ- شهری در ولایت سغد بوده که حاکم آن از دست نشاندگان افراسیاب بود و  کافور نام داشت و که غلامان او از گوشت آدم، خورش می ساخته اند. رستم پس از شکست دادن کاموس کشانی و خاقان چین در زمان پادشاهی کیخسرو، و ورود به ماوراء النهر(که از داستان های نامتعارف شاهنامه […]