بایگانی برچسب ها: کابلستان

کابل

ن نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  کابل نام فعلی مکان جغرافیایی :  کابل پایتخت افغانستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  کابلستان، کاول، کاولستان شرح مکان جغرافیایی: کابل / کابلستان که در شاهنامه بیشتر به صورت کاول ضبط شده همین شهر مرکز کشور افغانستان کنونی است که نام آن از اوایل تا پایان […]

بست

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بست نام فعلی مکان جغرافیایی :  لشگرگاه مرکز ولایت هلمند افغانستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  ندارد شرح مکان جغرافیایی: بست از شهرهای نامی ولایت سیستان واقع در قسمت علیای آن یعنی محل یکی شدن دو رود ارقنداب رود((قندهار) و هلمند از غور بوده که بعد شهر […]