بایگانی برچسب ها: پشن

پشن

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : پشن نام فعلی مکان جغرافیایی :  پوشنگ غوریان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: پس از جنگ طوس با تزاو در کنار دژ گروگرد آن سوی کاسه رود و پیروزی موقت ،ایرانیان تورانیان از غفلت و شادخواری پس از پیروزی ایرانیان بهره برده و آنها […]