بایگانی برچسب ها: پادشاهی هوشنگ چهل سال بود

شاهنامه خوانی ایرانصدا – بخش دوم – پادشاهی کیومرث ، هوشنگ و طهمورث

عنوان این قسمت : شاهنامه خوانی ایرانصدا – بخش دوم – پادشاهی کیومرث ، هوشنگ و طهمورث توضیحات فایل صوتی : اگر مایلید نخستین های جهان اساطیری شاهنامه را بدانید حتما این جلد را بشنوید. نخستین پادشاه جهان، نخستین حضور اهریمن در شاهنامه، اولین نبرد با دیوان و بنیاد نهادن جشن سده. ایرانصدا پایگاه صوتی صدای […]