بایگانی برچسب ها: مکران

مکران

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : مکران نام فعلی مکان جغرافیایی :   نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی:

نیمروز

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : نیمروز نام فعلی مکان جغرافیایی :  سیستان افغانستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: یعنی جایی از کشور یا دیاری که نه جزء مشرق است و نه مغرب و خورشید هنگام ظهر درست بالای آن قرار میگیرد به طوری که سایه از هر زمان دیگر […]

تیز

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : تیز نام فعلی مکان جغرافیایی :  نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  شرح مکان جغرافیایی: تیز از شهرهای مهم و بندری ولایت مکران در کنار دریای عمان و اقیانوس هند  زره بوده است. از این شهر چند بار در داستان جنگ ،بزرگ هنگام گریز افراسیاب از برابر کیخسرو […]

بلوچ

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بلوچ نام فعلی مکان جغرافیایی :  بلوچستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: بلوچ این عنوان که نام یکی از اقوام ایرانی است چه در شاهنامه و چه در متون سده های آغازین اسلامی عموماً همراه با نام قوم دیگری به نام کوچ یا کوج […]