بایگانی برچسب ها: موقعیت کنونی نیران

نیران

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : نیران نام فعلی مکان جغرافیایی :  سرزمین های غیر از ایران نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: نیران: ایرانیان ممالک و کشورهای بیرون از ایران زمین را نیران یا انیران می خوانده اند. این واژه در اوستا به صورت آن اَئیریه به معنای غیر ایرانی […]