بایگانی برچسب ها: موقعیت کنونی بیداد در شاهنامه

بیداد

بیداد: نام دژ- شهری در ولایت سغد بوده که حاکم آن از دست نشاندگان افراسیاب بود و  کافور نام داشت و که غلامان او از گوشت آدم، خورش می ساخته اند. رستم پس از شکست دادن کاموس کشانی و خاقان چین در زمان پادشاهی کیخسرو، و ورود به ماوراء النهر(که از داستان های نامتعارف شاهنامه […]