بایگانی برچسب ها: موقعیت فم الاسد در شاهنامه

فم الاسد

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : فم الاسد نام فعلی مکان جغرافیایی:محل وارد شدن رودخانه کارون به اروند رود نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: دهنه شیر، بهمنشیر شرح مکان جغرافیایی: فم الأسد: این نام که به معنی دهان شیر است، گاه برای جاهای مهیب رودهای بزرگ که کشتیرانی در آنها دچار مشکل می […]