بایگانی برچسب ها: موقعیت جغرافیایی گوزگانان در شاهنامه

گوزگانان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : گوزگانان نام فعلی مکان جغرافیایی :  جزجان و فارایاب در افغانستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: گوزگانان: یکی از ولایات شاخص ایران زمین در جنوب غرب بلخ بوده است. چون این ولایت را اعراب جوزجانان می خوانده اند اکنون نیز به همین نام شهرت […]