بایگانی برچسب ها: موقعیت جغرافیایی پروان در شاهنامه

پروان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : پَروان نام فعلی مکان جغرافیایی: شهر پروان در شمال شهر کابل نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: این نام در متن شاهنامه نیامده بلکه در یکی از نسخه بدل های خالقی (ب = نسخه برلین، مورخ ۸۹۴) دیده می شود و از این رو وی […]