بایگانی برچسب ها: موقعیت جغرافیایی برگوش در شاهنامه

برگوش

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : برگوش نام فعلی مکان جغرافیایی :   مشخص نیست نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: برگوش: در مسکو و بعضی چاپ های دیگر بزگوش ضبط شده است. بنا بر شاهنامه، برگوش یا بزگوش نام مردمی عجیب الخلقه یا بدوی در دوردست های شرق و شمال ایران […]