بایگانی برچسب ها: مندیا

مندیا

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : مندیا نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهری از سرحدات روم در کنار فارقین نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: مندیا: یکی از شهرهای روم در جوار شهر دیگری به نام فارقین بوده است. قباد ساسانی پس از استحکام حکومت خویش و حمله به روم آن […]

مانوی

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : مانوی نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهر مرزی ایران و روم احتمالا در کنار رود فرات نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: مانوی: نام شارستانی از دیار روم است که خسروپرویز هنگام گریز از برابر بهرام چوبین توقفی سه روزه در آن داشته است. فردوسی […]

فارقین

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : فارقین نام فعلی مکان جغرافیایی:  در شرق شهر دیاربکر کشور ترکیه نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: فارقین: یکی از شهرهای روم بوده است. در زمان قباد ساسانی، پس از استحکام حکومت و حمله او به روم، مردم این شهر و شهر دیگری به نام […]