بایگانی برچسب ها: معنی اسم کی پشین

شخصیت های شاهنامه – کی پشین

نخستین چو کاووس باآفرین – کی آرش دوم و دگر کی پشین نام : کی پشین نام های دیگر : در اوستا کَوْی پیسینَ، در پهلوی: کَی‌پیشین دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به فریدون می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدر کی پشین : کیقباد […]