بایگانی برچسب ها: قیدافیه

التونیه

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : التونیه نام فعلی مکان جغرافیایی :  کیلیکیه در شمال غرب خلیج اسکندرون نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: التونیه: چون اردشیر ساسانی درگذشت و فرزندش شاپور(اول) جانشین او شد مردم روم از پرداخت خراج قیدافه به ایران سرتافتند. در نتیجه، شاپور به روم حمله کرد […]