بایگانی برچسب ها: قارن

آلانان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آلانان نام فعلی مکان جغرافیایی :  منطقه وسیعی شامل آذربایجان شرقی و غربی ایران، کشور آذربایجان، ارمنستان و گرجستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  الان، الانان ،الانی الان دز و الانی دز شرح مکان جغرافیایی: الانان آلانی در این نام که به شکلهای الان الانان ،الانی الان […]

شخصیت های شاهنامه – قارن

سپهدار چون قارن کاوگان – سپهکش چو شیروی و چون آوگان نام : قارن نام های دیگر : قارن معرب کارن است محل تولد قارن : شهر ری دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای، پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان، کیانیان تبار : تبار پدری به کاوه آهنگر می رسد لقب های قارن : رزم […]