بایگانی برچسب ها: فرهنگ جهانگیری

رخش یا دخش؟ (بررسی صورت نگاشت یک لغت در نسخه های شاهنامه)

عنوان: رخش یا دخش؟ (بررسی صورت نگاشت یک لغت در نسخه های شاهنامه) نویسند‌ه: سجاد آیدنلو سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشیار دانشگاه پیام نور ارومیه تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۹۲ هجری شمسی منبع:  پژوهشنامۀ ادب حماسی، سال نهم، شمارۀ پانزدهم، بهار و تابستان ۱۳۹۲، صحفۀ ۱۱-۲۹ چکیده مقاله: در این مقاله کوشش شده است تا مبتنی […]