بایگانی برچسب ها: طالقان

طالقان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  طالقان نام فعلی مکان جغرافیایی :  طالقان در افغانستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: طالقان شرح مکان جغرافیایی: در حوزه تمدنی ایران زمین چهار شهر طالقان وجود داشته است یکی در استان اصفهان که زادگاه صاحب بن عباد بوده؛ یکی بین تهران و قزوین که اکنون هم […]

پاریاب

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : پاریاب نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهری در ولایت شمال شرقی افغانستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: پاریاب صورت آغازین و فارسی شهری است که معرب آن فاریاب است در فرهنگ نظام در معنی فاریاب آمده است: در سنسکریست پردور گشتن است فارسی محرف […]