بایگانی برچسب ها: شیروی

آلانان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آلانان نام فعلی مکان جغرافیایی :  منطقه وسیعی شامل آذربایجان شرقی و غربی ایران، کشور آذربایجان، ارمنستان و گرجستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  الان، الانان ،الانی الان دز و الانی دز شرح مکان جغرافیایی: الانان آلانی در این نام که به شکلهای الان الانان ،الانی الان […]

شخصیت های شاهنامه – شیروی

سپهدار چون قارن کاوگان – سپهکش چو شیروی و چون آوگان نام : شیروی دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : زمانیکه منوچهر متولد شد و بال و پر گرفت، فریدون در جشنی تاج و تخت ایران را در حضور برزگان کشور به او سپرد. همراه […]