بایگانی برچسب ها: شیده به چه معنی است

شخصیت های شاهنامه – شیده

پشنگست نامش پدر شیده خواند – که شیده بخورشید تابنده ماند نام : شیده محل مرگ شیده : نبرد بزرگ کیخسرو بدست خود کیخسرو دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به زادشم می رسد ملیت : تورانی وابستگان : پدر شیده : افراسیاب برادران و خواهران شیده : فرنگیس، […]