بایگانی برچسب ها: شوشتر کجای ایران است

شوشتر

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : شوشتر نام فعلی مکان جغرافیایی :   شوشتر نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  ششتر، تستر شرح مکان جغرافیایی: شوشتر: در شاهنامه نام این شهر باستانی ولایت خوزستان (۷ خوزیان، اهواز) تنها به مناسبت احداث پل مجاور آن به امر شاپور اول ساسانی توسط اسیران رومی آمده است ( […]