بایگانی برچسب ها: شوراب

انطاکیه

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : انطاکیه نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهری به این نام هم اکنون در کشور سوریه وجود دارد نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: انطاکیه از شهرهای مهم و باستانی روم واقع در جنوب آن و هم مرز با شام سوریه کنونی بوده است. انطاکیه فعلی […]