بایگانی برچسب ها: شغاد

نمایش صوتی شاهنامه – خورشید فرو می‌رود

نام نمایش صوتی : نمایش صوتی شاهنامه – خورشید فرو می‌رود مدت زمان فایل صوتی : دو ساعت و چهل و چهار دقیقه توضیحات : «زال» پدر «رستم دستان» چشم به راه آمدن فرزندی است. همسر او کنیزکی بود که در نبرد به اسارت و بعد به همسری‌اش درآمده و اکنون باردار است؛ او هنگام […]

نمایش صوتی شاهنامه – دو برادر

نام نمایش صوتی : نمایش صوتی شاهنامه – دو برادر مدت زمان فایل صوتی : دو ساعت و نه دقیقه توضیحات : ستاره شناسان سیستانی به «زال» خبر دادند که در آینده فرزند نورسیده‌اش «شَغاد» باعث نابودی و تباهی دودمانش خواهد شد؛ از این رو زال، شغاد را نزد شاه کابلستان فرستاد تا هر چه بیشتر از […]

شخصیت شناسی شغاد در شاهنامه

عنوان: شخصیت شناسی شغاد در شاهنامه نویسندگان: احسان قبول / دکتر محمد جعفر یاحقی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان:  دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد / استاد زبان و ابیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۷ هجری شمسی منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، شمارۀ صدوهشتادوچهار، بهار ۱۳۸۸ چکیده مقاله: فردوسی در توصیف […]

شخصیت های شاهنامه – شغاد

بجز کام و آرام و خوبی مباد – ورا نام کرد آن سپهبد شغاد نام : شغاد محل تولد شغاد : زابل محل مرگ شغاد : کابل بدست رستم دستان دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به سام می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدر شغاد […]