بایگانی برچسب ها: شغاد در شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – شغاد

بجز کام و آرام و خوبی مباد – ورا نام کرد آن سپهبد شغاد نام : شغاد محل تولد شغاد : زابل محل مرگ شغاد : کابل بدست رستم دستان دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به سام می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدر شغاد […]