بایگانی برچسب ها: شاپور کرد

شاپور کرد

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : شاپورکرد نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهر بیشابور باستانی در فارس نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  شرح مکان جغرافیایی: شاپور کرد / شاپورگرد: بنا بر شاهنامه یکی از چهار شهری بوده که شاپور اول ساسانی پس از بازگشتن از لشکرکشی به روم در ایران ساخته است: به […]