بایگانی برچسب ها: شاپور ذوالاکتاف در شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – شاپور ذوالاکتاف

چو شاپور را سال شد بیست و شش – مهی‌وش کیی گشت خورشیدفش نام : شاپور نام های دیگر : شاپور بزرگ شاپور ذوالاکتاف زمان تولد شاپور : ۳۰۹ میلادی منطقه گور زمان مرگ شاپور : ۳۷۹ میلادی در بیشاپور دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان تبار : تبار پدری به […]