شخصیت های شاهنامه – شاپور ذوالاکتاف

چو شاپور را سال شد بیست و شش – مهی‌وش کیی گشت خورشیدفش

نام : شاپور

نام های دیگر : شاپور بزرگ شاپور ذوالاکتاف

زمان تولد شاپور : ۳۰۹ میلادی منطقه گور

زمان مرگ شاپور : ۳۷۹ میلادی در بیشاپور

دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی

دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان

تبار : تبار پدری به نرسی بهرام می رسد

ملیت : ایرانی

وابستگان :

پدر شاپور : اورمزد نرسی یا هرمز دوم

مادر شاپور : ملکه ایقراهرمز

همسر شاپور : سیشیل هورا

فرزندان شاپور : شاپور سوم، بهرام چهارم، زروان دخت، نرسه

توضیحات شخصیت :

شاپور دوم یا شاپور بزرگ یا شاپور ذوالاکتاف از ۳۰۹ تا سال ۳۷۹ میلادی، دهمین پادشاه ساسانی بود. بعد از برادرش آذرنرسی برتخت نشست. او پسر هرمز دوم بود. مدت سلطنت او هفتاد سال بود. او پس از قدرت گرفتن، اعرابی که بخش‌های جنوبی شاهنشاهی ساسانی را مورد تاخت و تاز قرار داده بودند به شدت تنبیه کرد و امنیت را به مرزهای جنوبی بازگرداند. در دوران او، ایران در جنگ با روم موفقیت‌های بزرگی بدست آورد. شاهنشاهی او هم‌زمان بود با پذیرش مسیحیت به عنوان دین رسمی در امپراتوری روم، به همین دلیل شاپور مسیحیان ایران را مورد آزاد و اذیت قرار داد. او پادشاهی مقتدر بود و در دوران او شاهنشاهی ساسانی یک دوره رونق و شکوه را تجربه کرد. او از جمله آخرین شاهان ساسانی است که خودشان را از نژاد خدایان می‌انگاشتند. کتیبه‌هایی از او در تاق بستان به یادگار مانده‌است. او پس از هفتاد سال در سال ۳۷۹ میلادی در گذشت.

لیست اشعار :

پادشاهی اورمزد نرسی

پادشاهی شاپور ذوالاکتاف – بخش ۱

پادشاهی شاپور ذوالاکتاف – بخش ۲

پادشاهی شاپور ذوالاکتاف – بخش ۳

پادشاهی شاپور ذوالاکتاف – بخش ۴

پادشاهی شاپور ذوالاکتاف – بخش ۵

پادشاهی شاپور ذوالاکتاف – بخش ۶

پادشاهی شاپور ذوالاکتاف – بخش ۷

پادشاهی شاپور ذوالاکتاف – بخش ۸

پادشاهی شاپور ذوالاکتاف – بخش ۹

پادشاهی شاپور ذوالاکتاف – بخش ۱۰

پادشاهی شاپور ذوالاکتاف – بخش ۱۱

پادشاهی شاپور ذوالاکتاف – بخش ۱۲

پادشاهی شاپور ذوالاکتاف – بخش ۱۳

پادشاهی شاپور ذوالاکتاف – بخش ۱۴

پادشاهی شاپور ذوالاکتاف – بخش ۱۵

پادشاهی شاپور ذوالاکتاف – بخش ۱۶

پادشاهی اردشیر نکوکار
قبلی «
بعدی »