بایگانی برچسب ها: شاهنامه تبرگ

شخصیت های شاهنامه – تبرگ

به پیش سپاه اندر آمد تبرگ – که خاقان ورا خواندی پیر گرگ نام : تبرگ محل مرگ تبرگ : نبرد با خواهر بهرام چوبین گردیه و کشته شدن بدست او دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : چینی توضیحات شخصیت : تُبُرگ، در شاهنامه نام پهلوانی چینی است که […]