بایگانی برچسب ها: سیاوخش گرد

سیاوخش گرد

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سیاوش گرد نام فعلی مکان جغرافیایی :  دژی در نزدیکی شهر ختن نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  سیاوخش گرد، کورستان شرح مکان جغرافیایی: سیاوخش گرد / سیاوش گرد:  شهری زیبا و پر از کاخ و باغ و ایوان بوده که سیاوش پس از هجرت به توران زمین […]