بایگانی برچسب ها: سگسار

نرم پای

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : نرم پای نام فعلی مکان جغرافیایی :  نامی افسانه ای است نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: نرم پای در داستان مازندران نرم پای نام مردم یا شهر و ولایتی در کنار سگسار و بر سر راه مازندران افسانه ای است وزان روی سگسار تا […]

سگسار

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سگسار نام فعلی مکان جغرافیایی :   نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: سگسار از این عنوان در شاهنامه چند بار به گونه ای نام برده شده که هم دلالت بر مردمی ویژه با نقاب و چهرۀ سگسان میکند و هم بر ولایتی خاص آن […]

برگوش

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : برگوش نام فعلی مکان جغرافیایی :   مشخص نیست نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: برگوش: در مسکو و بعضی چاپ های دیگر بزگوش ضبط شده است. بنا بر شاهنامه، برگوش یا بزگوش نام مردمی عجیب الخلقه یا بدوی در دوردست های شرق و شمال ایران […]